Marc Noppen

CEO, UZ Brussel

"Duurzaamheid in een universitair ziekenhuis: van een noodzaak tot een USP"

Over spreker

Marc Noppen is de CEO van het Brusselse Universitair Ziekenhuis. Hij is pneumoloog van opleiding en heeft een doctoraat in de gezondheidswetenschappen. Als auteur en coauteur van meer dan 145 wetenschappelijke ‘peer-reviewed’ artikels en boekhoofdstukken was hij gastprofessor aan verschillende internationale universiteiten en universitaire ziekenhuizen. Hij heeft bijkomende diploma’s in Farmaco-Economie en management en is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en gastprofessor aan Vlerick Business School Leuven-Gent in Strategisch Ziekenhuisbeheer.

Sessie: Duurzaamheid in een universitair ziekenhuis: van een noodzaak tot een USP.

UZ Brussel wil vernieuwen en 50.000 m² uitbreiden zonder een stijging van de energiekost en het energieverbruik. Het wil zijn parkeercapaciteit stabiliseren en de modale verschuiving van zijn personeel verhogen ondanks een jaarlijkse groei van zijn activiteiten. Het wil over de hele lijn energie-uitvallen uitsluiten door volledig zelfvoorzienend te zijn. Het wil slim beheer van netwerkenergie, slimme mobiliteit, slimme operatiekamers en EIZ-omgevingen onderzoeken en ontwikkelen. En dit wil het ziekenhuis allemaal doen in uitgebreide samenwerking met onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel, en publieke en private partners.

Social media: