Bart Raeymaekers

Directeur-Generaal, Crisiscentrum Belgische Federale Regering

"Evoluerende noden in crisisbeheer en alarmering van de bevolking"

Over spreker

Bart Raeymaekers is sinds 1 maart 2017 Directeur-Generaal van het Crisiscentrum van de Belgische Federale Regering. Bij het beheer van incidenten vertegenwoordigt hij de Minister van Binnenlandse Zaken. Zijn verantwoordelijkheden gaan van het nemen van maatregelen voor de bescherming van bekende en bedreigde personen tot de coördinatie van grootschalige evenementen in België. Daarnaast waakt hij over de voorbereiding van nationale en lokale overheden rond crisisbeheer met betrekking tot nieuwe risico’s die de hybride bedreiging, het nucleaire risico, een stroomuitval, pandemieën of terroristische dreiging vormen.

Sessie: Evoluerende noden in crisisbeheer en alarmering van de bevolking

Nieuwe technologieën bieden ongekende mogelijkheden in het dagelijkse leven. Ook rond crisisbeheer en alarmering bieden zij ongeziene kansen om snel en efficiënt de veiligheid van ons land te versterken. Nieuwe opportuniteiten brengen echter ook nieuwe risico’s en nieuwe verwachtingen met zich mee. Hoe vinden we het moeilijke evenwicht tussen snelheid, efficiëntie en veiligheid, en tussen wat we als overheid kunnen doen en wat technisch mogelijk is? Dat is dé uitdaging van modern crisisbeheer en hedendaagse alarmering.

Social media: